MAGYARORSZÁGI UTAZÁSOK - JOURNEYS AROUND HUNGARY jellemzők

John Paget (1808–1892), báró Wesselényi Polixéna második férje, aki foglalkozását tekintve orvos, utazó, mezőgazdász volt, Széchenyi barátjának tarthatta magát, a magyar szabadságharcban pedig Bem szárnysegédjeként szolgált. Apósa és Wesselényi Miklós másodunokatestvérek voltak. Bár mindez elég lett volna ahhoz, hogy neve bizonyos fokig ismertté váljon, mégsem rokoni és baráti kapcsolatain keresztül sikerült hírnévre szert tennie. Ezt azzal az 1839-ben megjelent, topografikus munkájával érte el, amelyben Magyarország és Erdély társadalmi, politikai és gazdasági viszonyait tárta olvasói elé, és amely kora egyik legjobb útleírásának számított azok között, amelyek hazánk megismerését tették lehetővé a nyugati érdeklődők számára. Négy évvel korábban szerzett élményeit tette közzé, amikor – sok más utazóval ellentétben – teljes képet szeretett volna kapni, és így még az Alföld leírását is céljául tűzte ki. Lipszky János és Csaplovics János 1806-ban, illetve 1829-ben készült térképét használ