MAGYARORSZÁGI ZSIDÓTÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK 1938-1945. jellemzők

Az olvasó kezében tartja az egy kötetben összegyűjtött zsidótörvények szövegét, a hozzájuk fűzött korabeli indoklást, a más törvényeken belül található, a zsidóságot alapvető állampolgári jogaiban korlátozó paragrafusokat, illetve több száz rendelet ismertetését. Ez utóbbiak teszik minden eddigi publikációnál teljesebbé a képet.