Magyarságtudományi tanulmányok jellemzők

A magyarság eddig eltitkolt hiteles őstörténetéről és igaz történelméről, a magyar nyelv eredetének feltárásáról írt könyvet 29 neves magyar tudós és kutató.
A könyv bemutatja eleink és a rokon népek történelmét az őstörténettől kezdve az '56-os forradalomig, a magyarság kultúráját -zenéjét, írását, nyelvét, népi hagyományait- és hitvilágát, a Szent Korona misztériumát. A témakörben járatlan olvasó számára is érthetően, világosan megfogalmazott tanulmányok nem csak elgondolkodtatóak, érdekfeszítőek, de számos, eddig megválaszolatlan kérdést is világossá, érthetővé tesznek.