MAI MAGYAR IRODALMI OLVASÓKÖNYV jellemzők

A Gutenberg János Könyvkereskedelmi Szakközépiskola jegyzete a kortárs magyar irodalomról nyújt körképet. A szerző arra törekedett, hogy a lehetőség szerint közérthetően, a tudományosságot föl nem adva, de a tudományos megfogalmazás precizitását mellőzve mutassa be a negyvenöt utáni, illetve a mai magyar irodalom legfontosabb alkotásait. Az irodalmi nyilvánosság intézményeit (könyvtárak, irodalmi szervezetek, folyóiratok, kiadók) és a kortárs irodalomelméleti problémákat, elemzési módszereket bemutató bevezető rész után rövid korszakáttekintés következik, majd a szerző életrajzi, bibliográfiai adatok kíséretében egy-egy meghatározó mű elemzését nyújtja. Az elemzéseket a műből kiemelt fontos szövegrész és a rá vonatkozó kérdések, feladatok követik. A felhasznált irodalom jegyzékével, az elemzett művek kiadási adataival és névmutatóval záródó kötet mindenekelőtt a középiskolai tanárok és diákok számára lehet hasznos kézikönyv.