MAJDNEM MINDEN - A MEGTÖRT TOTALITÁS DIALEKTIKÁJA jellemzők

Filozófiai tanulmányok sora születik korunkban is, amely nem nagyon kedveli a közvetlen anyagi haszonnal nem kecsegtető tevékenységeket és azok tárgyi eredményét. Olyan azonban kevés van köztük, amelyik valóban megpróbál választ adni a maga kérdéseire, vagy pedig elmerülni a nagy filozófus elődök gondolatainak újraértelmezésében. Ez az a két lehetőség ugyanis, amelyik nem jár azzal a veszéllyel, hogy a probléma tárgyalása a semmire fut ki. Olyan munkával azonban, amely arra vállalkozik, hogy választ adjon a kérdésre, hogyan lehetséges manapság, vagy hogyan érdemes a filozófia tradicionális kérdéseit megközelíteni, alig-alig találkozunk. Sajó Sándor könyve azonban ilyen.Vajda MihályMiközben átjárja a fenomenológia közismerten dzsungelszerű szövegeinek beható és kritikus ismerete, Sajó Sándor könyve végig megmarad elevennek, problémacentrikusnak és a lehető legkevésbé öncélúan terminologikusnak: valóban a dolgok érdeklik, és nem állít maga és a dolgok (valamint az olvasók) közé a beavata