Már tízig számolok! jellemzők

A füzetben játékos feladatok találhatók, melyek a tízes számkörben segítik az alapvető számtani műveletekhez - összeadáshoz, kivonáshoz - kötődő készségek és ismeretek megszilárdulását. A feladatok nehézségi foka különböző, ezért a tíz ujján már ügyesen számolgató, de a leírt műveletekkel még csak ismerkedő gyerekek épp úgy találnak benne fejtörőket, mint azok, akik már szorosabb ismeretséget kötöttek a számképek, a számjegyek és a műveletek világával.
A füzet feladatai nemcsak a matematikai gondolkodást fejlesztik, hanem egyúttal a pontos megfigyeléshez, az összpontosításhoz és a kitartáshoz szükséges képességeket is.
A feladatlapok az alábbi témakörökhöz nyújtanak a tízes számkörben differenciált, színes, játékos fejtörőket:
-összeadás, kivonás
-pótlás
-bontás.
A füzetet a miniLÜK kirakókészlettel használjuk!