Maradék látomás jellemzők

Vitéz György 1933. április 10-én született Budapesten, Németh György néven. Mivel apja katonatiszt volt, 1951-ben családjával együtt kitelepítették. Később katonai munkaszolgálatra sorozták be. 1956 őszén elhagyta Magyarországot, Kanadában, Montrealban telepedett le, itt szerzett pszichológiai doktorátust. A St. Elizabeth-kórház klinikai pszichológusa volt nyugdíjazásáig, előadott a Concordia Egyetemen. Rendszeresen közölték verseit a nyugati magyar irodalom fő orgánumai, a párizsi Irodalmi Újság és Magyar Műhely és a müncheni Új Látóhatár, majd 1981-től a washingtoni arkánum, melynek egyik szerkesztője is volt. Ez időben teljesedett ki költészete: szatirikus világlátása, humora, a lélek rezdülését finoman követő dikciója nemzedékének összetéveszthetetlen lírikusává avatta.
A 2009-ben elhunyt költő versei Kemenes Géfin László szerkesztésében jelentek meg e kötetben.