Mária kis szamara jellemzők

Az Isteni Gyermeket váró szent család kis szamara áll a szívmelengetően kedves történet középpontjában. Az előző gazda szeretetlen bánásmódjától makaccsá és engedetlenné vált csacsi jámbor és kötelességtudó segítőtárssá szelídül Mária jóságos keze alatt. Sőt, ösztönei megsúgják neki, hogy rendkívüli embereket szolgál, és a világ legnagyobb eseményének - Jézus születésének - részévé válhat. Neki kell Máriát Názáretből Betlehembe vinnie, hogy eleget tegyenek a császár összeírási parancsának, és ott szülessen meg - a próféták jövendölésének megfelelően - az emberiség Megváltója.