Mária könnye jellemzők

"Művelt, iskolázott, sok műfajú alkotó volt. Nem csak vadász-író, természet-író, ahogyan első kötetei alapján megismerhette őt a közvélemény, hanem stílus-gazdag, sokszínű hangvételű, míves formakultúrájú, szép rímjátékokra, íróniára és öniróniára hajló, gyakran gúnyos, szatirikus hangot is megütő, a klasszikus műfajok használatában jártas költő is. Sok évtizedes tanári munkája során felhalmozott tudás, tapasztalat, alapos szakmai felkészültség, az antik és a későbbi korok kultúrájának kiváló ismerete és hallatlanul érzékeny világlátás sugárzik írásaiból. Verseiből és prózájából egyaránt. Utóbbinak a hol rejtőzködő, hol szikrázó humor legalább annyira jellemzője, mint a fanyar társadalomkritika vagy a továbbgondolásra késztető, meditatív megközelítésmód. Erről tanúskodik posztumusz kötete, a "Mária könnye" is, amelyet még maga állított össze, amelynek élő, eleven írásaink még ott van az ő keze melege, és amelyek megidézik számunkra az örökké tervekkel teli, örökkön kezdeményező, mindig új és újabb alkotásokkal jelentkező, alig feledhető és most kisprózái révén ismét megidézhető alakját." (Szirtes Gábor)