MAROKKÓI SZERELEM jellemzők

„A nevem Colette, hasta´ncosno? vagyok. Franciaorsza´gban szu¨lettem, s itt tala´lt ra´m a szerelem is.Megismerkedtem egy marokko´i fe´rfival, aki egy mese´s e´let leheto?se´ge´vel kecsegtetett. Ro¨gvest szu¨lo?haza´ja´ba vitt e´s fenekestu¨l felforgatta a vila´gomat. Egy reggel arra e´bredtem, hogy egy ma´sik orsza´gba, ma´s emberek ko¨ze´, ma´s kultu´ra´ba cso¨ppentem.Azonban a gyo¨nyo¨ru? tu¨nde´rmese´m re´ma´lomma´, az e´letem egyik pillanatro´l a ma´sikra pokolla´ va´ltozott. Szabadulni akartam...Elmese´lem azt az utat, amit egy naiv, boldogsa´gra e´s szerelemre va´gyo´ euro´pai no?nek, egy sza´ma´ra ismeretlen arab orsza´gban be kellett ja´rnia.”Vajon sikeru¨l-e a szabadula´s Colette-nek? Kideru¨l DEE DUMAS izgalomban e´s szerelemben gazdag kalandos to¨rte´nete´bo?l.