MATEMATIKA 4. - MÁSODIK KÖTET jellemzők

A könyvben minden témakör ismételten foglalkozik a matematika gyakorlati alkalmazásával szöveges feladatokon, méréseken, statisztikai adatok vizsgálatán keresztül. A megszokottnál több lehetőséget ad a becslés megalapozására, a kerek számokkal történő szóbeli eljárások begyakorlásával. Az átlagosnál alaposabban dolgozza fel a geometria-tananyagot. A gyakorlóban megtalálhatók mindazok a feladatok, amelyek szükségesek az alapműveletek algoritmusának elsajátításához és begyakorlásához, a számolási készség fejlesztéséhez. A tankönyvvel szoros egységet alkot, a tananyag elrendezésében azzal párhuzamosan halad. A tankönyv és a gyakorló bőséges feladatválasztéka lehetővé teszi az igény szerinti válogatást.