Matematika 6. jellemzők

Az új felső tagozatos matematika tankönyvcsalád nagy hangsúlyt fektet a szövegértés fejlesztésére és a matematikának a gyakorlati alkalmazásokon keresztül történő tanulására. Minden fejezetben szerepelnek a logikus gondolkodást és a kombinatorikus szemléletmódot gyakoroltató feladatok. Kiemelt hangsúlyt kap a térszemlélet fejlesztése és rendszeresek az olyan feladatok, amelyek a statisztikus szemléletet és a helyes becslés képességét fejlesztik. A tankönyv sok és változatos valószínűségi játékkal színesíti a tananyag feldolgozását. A szerzők a matematika szépségét és igazi hasznosságát, elegendő példa és feladat segítségével, érdekesen, színesen és gazdag képi megjelenítéssel mutatják be a tankönyvben és érdeklődést felkeltő színes, interaktív animációkkal az interneten.