Matematika 7. jellemzők

Matematika tankönyv az általános iskola 7. osztálya (emelt szint) és a hatosztályos gimnázium 1. osztálya számára.
Az alapszintű tankönyv minden olyan szükséges tananyagrészt tartalmaz, amely az átlagos matematikatudás eléréséhez elegendő.