Matematika 8. Gyakorló jellemzők

Matematika feladatgyűjtemény az általános iskolák 8. osztálya, a nyolcosztályos gimnáziumok 4. osztálya és a hatosztályos gimnáziumok 2. osztálya számára.