Matematika a középiskolák 11. évfolyama számára jellemzők

Ez a tankönyv a jól bevált, évek óta használt Czapáry-féle középiskolai tankönyv-sorozat harmadik kötetének átdolgozása. A kombinatorika, gráfelmélet és a valószínűség-számítás fejezet új tananyagként került a tankönyvbe. A tankönyv felépítése, koncepciója nem változott, tartalmazza a tananyag feldolgozásához szükséges feladatanyagot és azok végeredményét is. Használható valamennyi középiskolában. A tananyag feldolgozása során a szerzők nagy hangsúlyt fektettek a feladatmegoldásra.