Matematika - Alapműveltségi vizsga jellemzők

A vizsgára való felkészítésen túl a követelményrendszer támpontot adhat az egyes évfolyamok tananyagának a feldolgozásához is. Célszerű a tanítás-tanulás folyamatában a részletes követelményrendszerhez tartozó ismeretek feldolgozását hangsúlyozni, és erre alapozni a további tananyagot, követelményeket. A kötetben szereplő követelmények csupán azokat az ismereteket, készségeket tartalmazzák, amelyeket az alapműveltségi vizsga központilag számon kérhet. A tanítás tartalma emellett lényegesen több is lehet.