Matematika feladatgyűjtemény jellemzők

Az általános iskola 4. osztályosainak készült feladatgyűjtemény tartalmából: Év eleji ismétlés; Összeadás és kivonás a tízezres számkörben; A természetes számfogalom bővítése; Tulajdonságok, halmazok és állítások; Szorzás és osztás a tízezres számkörben; Geometria; Összefüggések és nyitott mondatok; Kombinatorika, valószínűség, statisztika.