Matematika feladatgyűjtemény a középiskolák 11-12. évfolyama számára jellemzők

A jól ismert szerzők, akik a középiskolák számára írtak tankönyvsorozatot, vállalkoztak arra, hogy kiegészítő tankönyvet (14311) és ahhoz feladatgyűjteményt (14311/FGY) írjanak az emelt szintű érettségire készülőknek. Ez a feladatgyűjtemény több mint 400 feladatot tartalmaz az emelt szintű kiegészítő tananyag témaköreiből (számsorozatok, sorok; differencia számítás; integrálszámítás; valószínűségszámítás). Az egyes fejezetek végén további feladatokat ajánlanak a szerzők más feladatgyűjteményekből . A könyv végén megtalálhatók a feladatok végeredményei.