Matematika feladatlapok II. jellemzők

A sorozatot elsősorban a szakközépiskolákban tanulók számára ajánljuk, de valamennyi középiskolában használható. A sorozat tartalmazza a középiskolák teljes kötelező tananyagát kicsit más bontásban, mint ahogy a gimnáziumokban szokásos. A sorozat a szakközépiskolák igényeit helyezi előbbre. A sorozat tartalmaz minden évfolyamra egy tankönyvet és az első és a második évfolyamra egy-egy Matematika feladatlapok című kiadványt. Egy kiadvány 50-60 feladatlapot, a feladatlapok egy-egy témakörből 5-10 fokozatosan nehezedő feladatot tartalmaznak. A matematika tanulása, a matematikai ismeretek, kézségek megszerzése és elmélyítése az általános iskolában és a középiskolában is általában három szinten történik: 1. Tapasztalatgyűjtés után sejtéseket mondunk ki, új fogalmakat, szabályokat, tételeket fogalmazunk meg. 2. Az új ismeretek tudomásulvétele mellett a kísérleti anyagot rendezzük, az új fogalmakat pontosan definiáljuk, a megfogalmazott sejtéseket, tételeket logikai úton bizonyítjuk. 3. Az elméletet feladatok, gyakorlati jellegű problémák megoldására alkalmazzuk. Általában, az egyes fejezeteken belül ezt a három fokozatot követik a tankönyvek. A tankönyvek nyelvezete egyszerű, világos, könnyen érthető. A tananyag feldolgozása gyakorlatias jellegű, egyszerű, de matematikailag korrekt. A tankönyvek bőven tartalmaznak mintapéldákat és gyakorlófeladatokat, de további gyakorlófeladatokat találhatunk a Matematika feladatgyűjtemény I. és II. kötetében, valamint a Geometriai feladatgyűjtemény I. és II. kötetében, ezekre mindig találhatunk utalást a tankönyv megfelelő fejezeténél. Ez a kiadvány az NT-14202/1 raktári számú tankönyvhöz tartozik és 55 feladatlapot tartalmaz. Az egyes feladatlapok feladatai lépésenként vezeti rá a tanulót a feladat helyes megoldására. A feladatlapokon belül az egyes feladatok nehézségi sorrendben következnek. A feladatokat célszerű egymás után megoldani, mert az egyik feladatból következhet a másik, az egyik feladat épül a másikra.