Matematika I. az általános iskola 1. osztálya számára, I. kötet jellemzők

Matematika tankönyv első kötet az általános iskola első évfolyama számára.