Matematika I., Középiskola 9. évfolyam jellemzők

Ez az átdolgozott tankönyv tartalmazza a korábban 14102/1 raktári számon ismert és kedvelt középiskolai matematika-tankönyv tananyagát. A tankönyv tartalma megfelel a 9. évfolyam kerettantervi követelményeinek. Új fejezetként került a tankönyvbe a Statisztika című fejezet. Ezt a tankönyvsorozatot valamennyi olyan középiskolának ajánljuk, ahol a matematika tananyag gyakorlatiasabb feldolgozását tartják hasznosabbnak. A tankönyv feladatanyagát a könyvhöz készült feladatgyűjtemény egészíti ki. A feladatgyűjtemény statisztika és kombinatorikai feladatokat is tartalmaz kellő számban a gyakorláshoz.