MÁTYÁS CORVINÁI jellemzők

A kiemelkedoen díszes kötet az Országos Széchényi Könyvtár corvináit mutatja be, amelyek bár esetlegesen kerültek együvé, mégis szemléletesen érzékeltetik, hogy Mátyás számá ra a híres könyvtár egyszerre volt a tudás orzohelye ésa politikai propaganda eszköze. A teljes könyvtár víziójamessze túlterjedt a puszta reprezentativitáson, és megmutatta a király elképzeléseit a könyvtárról mint a politikai hatalomgyakorlás egyik eszközérol.