MÁTYUSFÖLDI RÓZSÁK ÉS BOGÁNCSOK IV. (O-SZ) jellemzők

Egy több kötetes könyv első négy kötete van itt egybefogva. A terjedelmes mű tulajdonképpen több mint tizenegyezer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést, üdvözlési formát, babonát, ál-találóskérdést, kitérő válaszokat stb. tartalmazó regionális nyelvjárási szótár és kifejezésgyűjtemény.