MÉDIA ÉS DEMOKRÁCIA jellemzők

A szerző a politikatudomány professzora, könyvének fő témája a média és a demokrácia közötti viszony. Az első részben történeti áttekintést nyújt a sajtószabadság eszméjének eredetéről, kialakulásáról. A továbbiakban olyan aktuális kérdéseket boncolgat, hogy a huszadik század végének új fejleményei nyomán megszűnhet-e az állami cenzúra. Milyen szerepet tölthet be a közszolgálati média? Mivel ezeket és a hozzájuk hasonló kérdéseket a társadalomtudomány, valamint a nyomtatott és az elektronikus sajtó hosszú ideje elhanyagolta, John Keane sikerrel kísérli meg a politikai elemzés és viták középpontjába állítani őket.