Média és demokrácia Magyarországon jellemzők

-Milyen a politikai média a jelenkori Magyarországon?
-Miként hat a demokrácia működésére?
-Hogyan formálta a politikai kultúra, a politikai intézményrendszer és a múlt?
-Hogyan alakították a politikusok, a médiatulajdonosok, az újságírók, a médiafogyasztók és az új médiumok?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a könyv, amely a nyolcvanas évektől napjainkig követi a magyarországi politikai média történetét. Többek között ismerteti, hogy a Kádár-kori média milyen módon "készítette elő" az 1989/1990-es rendszerváltást, és hogy miért változott meg a médiarendszer azóta négy ízben is. Bemutatja, hogy a politikai médiát miként befolyásolta a politikai marketing, és a politikai klientizmussal együtt miként fordította el saját közönségétől, a választók közösségétől. Szól arról, hogy Magyarországon mi a hasonlóság a bulvár- és a tényfeltáró újságírás között, illetve arról: milyen összefüggések vannak a kelet-európai rendszerváltozások és a nyugati média hosszú évtizedek óta tartó átalakulása között.