Média rendszerek jellemzők

A könyv elméleti keretben elemzi a média és a politikai rendszerek közötti viszonyt. A szerzők 18 európai és amerikai demokrácia médiaintézményeire vonatkozó felmérés alapján jelölik ki a médiarendszerek három legfőbb típusát és azokat a politikai változókat, a melyek kialakulásukat megszabták. A három típus: a polarizált pluralista, a demokratikus korporativista és a liberális.