Médiapolitika vagy politikai média jellemzők

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány üggetlen, nem profitorientált kutatóintézmény. A Közalapítvány célja a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása; a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projektek és javaslatok kidolgozása; az Európai Unió tagállamai joggyakorlatának, kisebbségpolitikájának figyelemmel kísérése és tanulmányozása; a nemzeti és etnikai, nyelvi, valamint vallási kisebbségek helyzetének elemz #245; és összehasonlító vizsgálata. E célok megvalósítása érdekében az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány az alábbi f #245;bb kutatási irányokat határozta meg: - kisebbségek - gazdasági átalakulás - regionális együttm #251;ködés; - a kisebbségi jogok védelme a nemzetközi jogban; - a romák helyzete Magyarországon; - médianacionalizmus és európai integráció; - regionális innováció és többnyelv #251;ség; - az egyházak szerepe a kisebbségi közösségek életében; - határon túli magyar fejlesztési-támogatási rendszer kidolgozása; Az egyes témákhoz kapcsolódóan közvélemény-kutatások végzésére is sor kerül.