MÉDIASZABÁLYOZÁS, KÖZÉRDEK, TÖRVÉNY jellemzők

A médiaszabályozástól azt várjuk, hogy az állampolgárokérdekeit szolgálja, és a közérdek körécsoportosítható értékek hassák át. Működését,hatását és eredményességét kizárólag úgy lehetmegítélni, mennyiben tesz eleget e céloknak. Amédia a demokrácia működésének lényegi eleme,ezért működését nem lehet a szabályozatlan piacrabízni, mert az a legkisebb nevezőt kereső, egysíkúmédiaprogramokhoz vezetne. Ugyanakkor aglobalizáció, a liberális gazdaságpolitika eredményeképpolyan nemzetközi médiabirodalmak jötteklétre, amelyek alapvetően veszélyeztetik a médiapluralizmust,a sokszínű, kiegyensúlyozott tájékoztatásalapját. A szerzők tehát a demokrácia,a polgári egyenlőség érdekében és a társadalmi kirekesztésellenében azt vizsgálják, milyen esélyeivannak még a nyilvánosság, az állampolgárok (ésnem a fogyasztók) érdekeit szem előtt tartó médiaszabályozáskialakításának.A könyvet a médiatudomány, a szociológia és apolitikatudomány, valamint a közéleti kérdésekiránt érdeklődőknek ajánljuk.Az Alkalmazo