Megalázott nemzedékek jellemzők

A két világháború között született nemzedékek - ezekhez tartozik a szerző is -, melyeknek tagjai a második világégést követő, békének még jóakarattal sem nevezhető korszakban léptek ki az életbe, felnőttlétük első éveiben annyi megaláztatáson mentek keresztül, amennyit elődeik századokon át sem voltak kénytelenek elviselni. Ezeknek a generációknak minden elképzelhető rossz osztályrészül jutott: katonáskodás idegen érdekekért, frontszolgálat távol a hazától, Don-kanyar és visszavonulás, nyilas korszak és deportálások, bújkálások és menekülések, orosz invázió és Budapest ostroma, "malinki robot" és hadifogság, halálmarsok és Szibéria, kommunista erőszak és elnyomás, Andrássy út 60. és ávós kínzókamrák, koncepciós perek és egyéb bírósági komédiák, fegyházak és kényszermunkatáborok, internálás, kitelepítés és rendőri felügyelet, tengődés aljmunkákon megbélyegzett deklasszált elemként, akinek titkolnia kell a származását, mert szégyellnivaló, hogy a középosztályból jött... A két világháború közötti nemzedékeknek százszor, ezerszer kellett elszenvedniük a megaláztatások kínjait. Sokan belepusztultak. Az ő emlékükre íródott ez a könyv.