Megbocsátás és kiengesztelődés jellemzők

2007 januárjában Benoît Standaert tartotta a pannonhalmi bencés közösség éves lelkigyakorlatát. E lelkigyakorlat elmélkedéseit gyűjtötte egybe a magyar olvasók számára. Előszavában így ír: "A közelmúlt történelme, mindaz, ami az elmúlt évszázad második felében országotokban nemcsak az egyházban, hanem az egyes tényleges közösségekben is lejátszódott, nem ismeretlen előttem. (...) Nem léphetek fel ezen dolgok szakértőjeként, s még kevésbé olyan személyként, aki azért jön, hogy megoldja mások problémáit. A feladatot inkább szolgálatnak tekintem: Isten Igéjéből kiindulva táplálhatom azt a kiengesztelődési folyamatot, amely már elkezdődött körötökben, és abból kiindulva, amit Isten kínál, meg tudok világítani néhány szempontot."
A tíz elmélkedésben a szerző lépésről lépésre vezeti olvasóit a kiengesztelődés és a megbocsátás lényege felé; párhuzamai, példái elevenen világítják meg mondanivalóját a ma embere számára.