Meghalni Vukovárnál jellemzők

A regény Jugoszlávia felbomlásának, a balkáni né­pek öldöklő testvérháborújának idején játszódik. Idillinek tűnő évek után eluralkodik az addig szunnyadó gyűlölet, az egy hazába kényszerített nációk ir­racionális dühvel, érzéketlen kegyetlenséggel támadnak egymásra. A regény nem a háborúról szól, de annak kike­rülhetetlen perifériáján játszódik. A regény főhőse egy vajdasági magyar fiatalember, egy intellektuális alkat arról ábrándozik, hogy egyszer író lesz, akit Budapesten is számba vesznek. Gyermekkora a bács­kai táj varázsában múlik a diófák és savanyúalmafák misz­tikusan egyszerű világában. Körülölelik a szülék és a bará­tok, a szénaboglya-szerelmek és az igazi szerelem betelje­sületlen, mohó vágyai.