Megoldások az alapvizsgára felkészítő matematika tankönyvhöz jellemzők

A tartalomból: Halmazok; Számhalmazok, műveletek racionális számokkal; Kombinatorika, valószínűség; Függvények; Egyenlőtlenség, egyenlet; Egyenletrendszerek; Geometriai alapismeretek; Egybevágóság, egybevágósági tarnszformációk; Pitagorasz-tétel, számok négyzete és négyzetgyöke; Másodfokú függvény, másodfokú egyenletek; Hasonlóság; A hatványozás általánosítása; Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény; Számsorozatok; Térgeometria; Feladatszám-soroló.