Megrokkant élet - Kisebbségi utazások jellemzők

Európában ma negyvenmillió ember él kisebségi sorsban. A szétszóratott magyarság küzdelméről tudósít az eggyé való tarozás illuziójával.