Memento Mori. Pécs - Baranya jellemzők

"A halotti kultusz az emberiség legősibb történetének rétegeibe vezethető vissza. Jóllehet, a végtisztesség megadásának számos formája ismert, a lényegen azonban mitsem változtat. Filozófiai megközelítésben a materialisták szerint a halállal végérvényesen megszűnik az egyéni lét. Az idealisták szerint, és a különböző vallási felfogások ezen állásfoglalást vallják, a földi létet a lélek továbbélése követi. Mindenesetre leegyszerűsítetten, és erősen köznapi megfogalmazásban úgy is fogalmazhatnánk, bár a halál véget vet a földi létnek, az emberi lét emléke azonban tovább él mibennünk..."