Mennydörgés jellemzők

A kötet tartalmából: Bevezetés; Pál apostol imája; Jakab titkos könyve; Értekezés a feltámadásról; János titkos könyve; Az Arkhónok létezéséről; A világ eredetéről; Tamásnak, a Vitázónak Könyve; Az egyiptomiak evangéliuma; Áldott Eugnostos; Jézus Krisztus Bölcsessége; Pál apokalipszise; Ádám apokalipszise; Péter és a tizenkét apostol cselekedetei; Mennydörgés: a Tökéletes Értelem; Hiteles tanítás; Nagy Erőnk fogalma; Értekezés a nyolcadikról és a kilencedikről; Hálaadó imádság; Shem magyarázata; A nagy Seth második tanítása; Péter apokalipszise; Silvanus tanításai; Seth három sztéléje; Péter levele Fülöphöz; Norea gondolata; Allogenes; Sextus mondásai; A háromalakú Ősgondolat.