MESEBELI MESTEREK jellemzők

Kiha lóban levő mes -ter ségekből egy cso kor ra valóelevenedik meg e könyv lapjain. Olyanfoglalkozások, amelyekről ma már a falusi,kisvárosi gyerekek is keveset tudnak. Mert kihezkopogtat be manapság egy vándor esernyőjavító?Ki fogad fuvarost lovas sze kérrel? Ki viszi dagasztottkenyerét a pékhez meg sütni? Van-e, ki kö télverővel, csizmadiával,kalapossal, vagy kerékgyártóval dolgoztat? A szerzőgyerekkorában, a múlt század ötvenes, hatvanas évei ben,még virultak ezek a foglalkozások vidéken. Cso dálóik, irigyeikis akadtak. Igaz, főként a gyerekek között. Mert ezeknek a néhaszigorú, kacifántos, rátarti, mókás vagy szelíd mes tereknek a lajbijaalatt gyerekszerető szív dobogott. Maga mellé, a bakra ültette őket afuvaros, féltek az esernyőstől, de ragaszkodtak is hozzá, tréfálkozottvelük a kádár, a kalapos, a kötélverőn meg ők fogtak ki. És miközbena kü lön böző mesterekkel barátkoztak, mun kájukkal ismerkedtek,megtanulták, hogyan lesz a kenderből kötél, a szövetből kalap, a viaszbólgyert