MESTER, ÉBREN VAGY? jellemzők

Különleges intellektuális kalandnak néz elébe, aki kezébe veszi Jékely Gáspár Mester, ébren vagy? című ismeretterjesztő művét. A szerző az örök elmélkedő Démokritosz mester és barátai időutazása révén kalauzolja végig az olvasót a biológia történetének legfontosabb állomásain, ahol a főszereplők egy-egy mérföldkőnek számító tudományos eredményről első kézből hallhatnak, maguktól a felfedezőktől. Formailag párbeszédek sorozatából épül fel a könyv, amit az egymással szemben álló tudományos elméletek ütköztetésére ügyesen használ fel a szerző. Mindeközben olyan szerteágazó tudományterületeket fűz össze rendkívül kiérlelt és alaposan felépített gondolatmenetével, mint a klasszikus embriológia, genetika, fejlődésgenetika, molekuláris biológia és evolúcióbiológia. Bemutatja, hogyan jutott el a biológia az ősnemzés tanának megdöntésétől az emberi genom feltérképezéséig, de a tudomány fejlődéséről nem egyszerűen a sorozatos sikertörténetek hamis képét festi elénk, ugyancsak nagy gondot fordít