Mester és Tanítvány 2005. április 6. szám - Nyelvében él a nemzet jellemzők

"Egy közösség csak akkor tud jól működni, ha tagjai tisztelik, szeretik egymást, és mindenki a személyiségének megfelelően munkálkodik, ha kialakul az összetartozás érzése. Ezt nevezzük egy ország esetében nemzeti öntudatnak, melynek fontos tényezője és eszköze a nyelv. Az anyanyelv nélkül -Magyarország esetében- valószínűleg az amúgy sem túl erős magyarságtudat minimálisra csökkenne. A nyelvet minden generáció örökségül kapja, és feladata, hogy annak tisztaságát, gazdagságát megőrizze."
A 11. osztályos gimnazista diák fenti szavai őszintén és méltóképpen fejezik ki a Mester és Tanítvány 6. számának alapgondolatát: Ez a nyelv egész valónk szerves része. Ezen a nyelven mondjuk ki az első szavakat, mondatokat, válunk egy közösség részévé, egy egész világlátásunkat meghatározó kultúra részesévé, és utolsó utunkon is e nyelven búcsúznak tőlünk. Ezt a nyelvet beszéljük, jórészt anyanyelvünkként majd' tizenöt millióan határainkon innen és túl.