Mester és Tanítvány 2005. augusztus 7. szám - Család és iskola jellemzők

"Az iskolát és a családot együttműködésre utalja minden." Közel egy évszázada Imre Sándor fogalmazta meg ily módon a pedagógus és a szülő kapcsolatának tértől és időtől független lényegét. És hogy e kapcsolat tanulságai kimeríthetetlenek, mi sem mutatja jobban, mint hogy olvasóink több ízben megfogalmazták igényüket iránta. Ezért választottuk a Mester és Tanítvány 7. számának témájául a család és iskola kapcsolatát.
A természeti és az írott törvények egyaránt a szülőket teszik a nevelés első számú felelősévé. Az óvoda, az iskola csak utánuk következik, minthogy az intézmény csak segítője, kiegészítője, ha úgy tetszik, társszerzője a nevelés folyamatának. A társszerzőknek pedig harmonikusan együtt kell működniük, ha remekművet akarnak alkotni. Bízunk benne, hogy a folyóiratunkban szereplő tanulmányok némi segítséget nyújtanak majd a "műalkotások" készítőinek.