Metamorfózis - Glokális dilemmák három tételben jellemzők

Dunaújváros mélyrétegei egyrészt annak fejlődését, változását mozgató tényezők, másrészt az ott működő szervezetek, azok kultúrája, s harmadrészt a megújítást hordozó intézmények. Ezt a három dimenziót fogja át a kötet három fejezetbe rendezett tíz tanulmánya. A szerzők az esetek többségében a lokális megállapításokat tudományos elemzések globális rendszerébe ágyazzák. Így a címben jelzett glokális dilemmákra, a fejlődés helyi és átfogó kérdéseire válaszokat adnak.