Mezsgyevilágok jellemzők

A kötet a szerző az etnikai földrajztól a diskurzusanalízisig ívelő kísérleteit sorakoztatja fel, melyben az elmúlt 10 évben végzett terepmunkák, levéltári kutatások és forrásfeldolgozó munkák révén feltáruló multietnikus területeket, történeti identitásrégiókat értelmezi, ahol a kulturális minták, etnikus tudáskészletek és nemzeti affinitások rendkívüli változatosságával találkozhatunk. Ezek a történeti régiók mára részben imaginárius tájként, emlékezetrégióként élnek tovább a magyarok vagy a kárpát-medencei társnépek hagyományában. A szerző mezsgyevilágoknak tekinti azokat a történeti magyar nyelvterület perifériáján elhelyezkedő multietnikus régiókat, illetve településeket, ahol az újkori telepítések, migrációk és asszimilációs folyamtok révén többnyelvű, vegyes kulturális repertoárral, gyakran többes nemzeti lojalitással rendelkező csoportok, közösségek jöttek léte. Így sorolódhat a válogatásban egymás mellé a többnemzetiségű Bánát, a közép-szlovákiai német nyelvsziget, a román pásztormigráció által érintett Csík megyei havasi határszél és a magyar szimpátiájú Szepesség. Ezek a mindenkori nemzetállami lojalitáskényszereknek és homogenizációs törekvéseknek kitett kisvilágok egyaránt példázzák a nemzetépítés fölülről ható mechanizmusait és a lokális közösségek belső identifikációs és elkülönbözési gyakorlatait.