Miért nem lehet? - 500 matematikai feladat megoldással jellemzők

A könyvben 500 matematikai Miért?-re kap választ az Olvasó. Az ilyen jellegű feladat megfogalmazásokkal a feladatmegoldónak egy rejtvényszerű, a szokásosnál izgalmasabb problémát tűzünk ki, annál mely úgy kezdődik, hogy „Bizonyítsuk be, hogy...". Így az érdeklődés fölkeltése és fönntartása sokkal hatékonyabban megvalósítható. A matematikának ilyen kérdésekkel való gyakorlása elősegíti a tanulók lényeglátását, ötletgazdagságuk gyarapítását, gondolkodási rugalmasságuk fejlesztését, érdeklődésük ébrentartását és nem utolsó sorban ismereteik elmélyítését és gyarapítását. A feladatok sikeresen használhatók mind tanórákon, mind szakkörökön vagy más tanórán kívüli tevékenységeken, nem kis tanulsággal. A feladatok alkalmasak az indirekt bizonyítás megértésére, alkalmazására és elmélyítésére, valamint az ellenpéldával történő cáfolás módszerének a megértésére és használatára. A kérdés-felelet formájában megfogalmazott és megoldott feladatok minden esetben rávilágítanak a feladatok nyitjára, az ok-okozat közötti összefüggésekre, kulcsot kínál azoknak, akik más, analóg, sajátosabb vagy általánosabb feladatok megoldásával próbálkoznak. A feladatok a gimnáziumi és a középiskolai tananyaghoz kapcsolódnak, nem igényelnek felsőbb matematikai ismereteket, többnyire elemi eszközökkel, az alapvető matematikai ismeretekkel és kreatív gondolkodással könnyen megoldhatók. A témakörök szerint csoportosított feladatok használhatók tanítási órákon, feladhatók házi feladatként, használhatók egyéni tanulásra önállóan is és közösen is. A tanórákon kívül sikerrel alkalmazhatók szakkörökön is, valamint különböző versenyekre való felkészüléskor, a tehetséges tanulókkal való foglalkozásokon. A legtöbb esetben a feladatokra lényegre törő és tömör megoldást mutatunk be, és nem zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy egyes feladatokra az Olvasó a bemutatott megoldástól különböző megoldást is találhat. A leírt válaszok néha csak vázlatosak, ilyenkor az Olvasóra vár a részletesebb kidolgozás.