MIÉRT OLYAN ÁTKOZOTTUL VACAK MAGYARORSZÁGON ÉLNI? jellemzők

Az emberek nagy része a saját helyzete mellett borúsan látja a magyartársadalom állapotát is. A reményvesztettség és a bizalmatlanságéppúgy jellemző nálunk, mint a lelki zavarok. Mindez több évtizedetapasztalható, és jelzik társadalomkutatási eredmények is. Sokan apolitikától függetlenül is elégedetlenek a hazai viszonyokkal, a jogaikérvényesülésével és a demokráciával. A hatalommal rendelkezőkés a tőlük függő emberek kapcsolata sokszor ellenséges, atalálkozásuk – munkahelyi, hivatali, iskolai, kórházi, és másfélehelyzetekben is – gyakran jár sérelemmel. Mindenki a másikathibáztatja. Hosszú évtizedek, sőt évszázadok óta igazi változás nélkülfolyik az uralmi / alattvalói küzdelem, míg talpnyalóként is sokanszolgálnak. A szüntelen hatalmi vetélkedés megkeseríti életünket,társadalmunk belső békéjét és jólétét is aláássa.Ki és mi a felelős a magyar társadalom rossz állapotáért?Hogyan folynak köztünk a magyar-emberi játszmák, miért károsak?Mit tehetünk azért, hogy sokkal többen jobban érezh