Mikor igazolt egy hit? jellemzők

E kötet öt fontos ismeretelméleti témakörrel foglalkozik: a tudás definíciójával, a szkepticizmussal, az igazolás mibenlétével, az észleléssel, és az a priori tudással. Az itt szereplő tanulmányok mind az analitikus filozófiai hagyományba tartoznak. Az analitikus filozófia századunk elején alakult ki, részint Russell és Moore, részint a Bécsi Kör munkássága nyomán. Az angolszász országokban domináns szerepe van, de máshol is meglehetősen elterjedt. Az, hogy e kötetben más tradíciók nem jutnak szóhoz, nem egyszerűen megbocsátható egyoldalúság, hanem elkerülhetetlen, mivel a klasszikus ismeretelméleti problémákkal manapság szinte kizárólag az analitikus filozófusok foglalkoznak.