Mikrobiológia (CD melléklettel) jellemzők

A tankönyv teljes értékű tájékoztatást ad a mikrobiológia tárgyköréről, összefoglalva mindazokat a korszerű ismereteket, amelyek a legutóbbi években a mikrobiológia legkülönbözőbb területein előrehaladást jelentettek.