Mikszáth, a kételkedő modern jellemzők

Modernnek nevezhető-e egy olyan szerző, aki maga néhol alig palástolt távolságtartással nyilatkozott a számára modernnek tűnő jelentésekről? A monográfia úgy keres választ erre a kérdésre, hogy a Mikszáth-kutatásban sokáig elhanyagolt történelmi és társadalmi képzeteket állítja a középpontba, s Mikszáth modernségének szerves részeként szemléli az utóbbi évtizedekben egyre fontosabbá váló írónak az ezekre a problémákra adott kételyteli, invenciózus és összetett válaszait. A kötet ilyenformán szokatlan szemszögből mutatja meg a Mikszáth-életmű sokszínűségét: a tanulmány szemléleti íve a betegség poétikájától, a politikához való értelmiségi viszonytól, kontrafaktualitás szerepétől kezdve egészen a populáris kultúrával való kapcsolatig vagy az én dandyszerű, világirodalmi rangú megformálásig terjed.