Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok világa jellemzők

"A gyermekjátékok - játék és költészet ölelkezése" - állapította meg fő művében, az Ormányságban találóan a kákicsi tudós tiszteletes, Kiss Géza.
Vajon ez a tündérvilág -a gyermekjátékok világa- hogyan tükröződik művelődéstörténetünk egyik legnagyobb alakjának életművében? Annak a lángelmének életművében, aki - talán szabad így fogalmaznunk - maga is valósággal "játékból és költészetből" - volt összegyúrva...
Hogyan látta ő ezt a világot kisgyermekként a XIX. század közepén a nógrádi szülőtájakon? Hogyan élte át, hogyan szívta magába? Mit őrzött meg és mit hordozott belőle magában élete folyamán? Végül mit hagyott hátra belőle nekünk, utókornak?
És túl mindezeken: vajon mivel járult az hozzá egyfelől gondolatvilága és egyénisége, másfelől nyelve és stílusa kiformálódáshoz? Hívjuk az olvasót, hogy mindennek feltárásában tartson velünk...