MIKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES MŰVEI jellemzők

Amikor hozzákezdtünk, hogy MK kései novelláit sajtó alá rendezve befejezzük a Krk ťElbeszélésekŤ sorozatát, támaszkodhattunk a Bisztray Gyula által elvégzett gyűjtésre, sőt három kötettervére is. Azonban már első nekifutásra kiderült, hogy az általa tervezett 43–45. kötetek meglehetősen egyenetlen terjedelmi eloszlást eredményeznének, hiszen azok a tervek a 43. és a 45. kötetbe mintegy 10, míg a 44-ikbe mintegy 30 írást szántak. Ráadásul a szövegkritikai apparátus a legutolsó években már zsugorodni is fog, hiszen sok novella akkor már nem került be elbeszéléskötetekbe, következésképpen egyetlen szövegváltozattal, egyetlen újság- vagy folyóiratközléssel kell csak foglalkozni (vagyis nincsenek szövegváltozatok). A tíz körüli novellát tartalmazó kötetek egyébként is túlságosan rövidek lennének a Krk eddigi hagyományaihoz mérten. Ezért úgy döntöttünk, a kései novellisztika mintegy ötven szövegét nem három, hanem mindössze két kötetben fogjuk közrebocsátani. Ez a szépirodalmi anyag nem lesz