MINDEN ABLAK NYITVA, VERSFORDÍTÁSOK jellemzők

A kitűnő költő egyben nagy világjáró is, aki útizsákmányul verseket hoz haza. A kortárs világlíra élő klasszikusait éppoly szenvedéllyel fordítja, mint az izgalmas új tehetségeket; finn költőket éppúgy, mint a messzi Ausztrália jeleseit. Ahogy a cím is jelzi: Turczi István válogatott műfordításainak kötetében „minden ablak nyitva”.