Mindentudó illemtudó jellemzők

A jó modor csak nevelés kérdése lenne?
Az is - de nem csak az. A jó modor nem csupán a "gyerekszobából hozott" etikett betartását jelenti, később is megtanulható. Ez a mű hasznos kézikönyv ahhoz, hogy a részben már elavult viselkedési normákat a legújabbakra, tehát a legkorszerűbbekre változtassuk. A Szerző megvizsgálja a régi szokások eredetét és okát, valamint azt, hogy azok mennyire lehetnek napjainkban is alkalmazhatók.
Az Olvasó választ talál olyan kérdésekre, például hogyan viselkedjünk ünnepi asztalnál, hogyan lehetünk segítőkészek és tapintatosak embertársainkkal, vagy például arra, hogy mi a legmegfelelőbb magatartás, ha külföldön járunk. A kötet sok gyakorlati példát is ismertet, amelyei úgy magán-, mint hivatali életünkben hasznosak lehetnek.